Welkom bij

Wereldwinkel Boxmeer

S.O.B.

In 2003 ging de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer officieel van start. Daarbij werd de tweeledige doelstelling als volgt verwoord:

“Het, in de gemeente Boxmeer, bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en armoede in de wereld én het leveren van een structurele bijdrage aan de armoedebestrijding door het steunen van projecten die het onafhankelijk en zelfstandig handelen van de projectuitvoerders kunnen bevorderen.”

Ook Wereldwinkel Boxmeer wil hier uiteraard aan bijdragen. Daarom is er een videoscherm geplaatst in de winkel met beelden van de diverse projecten van de S.O.B. Zo kan iedereen zien wat er binnen onze gemeente ondernomen wordt aan projecten voor de derde wereld.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de websites van de diverse projecten:

www.stichtingmirembe.nl           Stichting Mirembe - Oeganda

www.peupledumonde.nl             Stichting Peuple du Monde - Benin

www.hettydenenzambia.com      Stichting Hetty Denen voor Zambia

www.supportyayeme.nl              Stichting Support Yayème - Sénégal

www.furaha.nl                           Stichting Furaha Orphans - Kenia

www.passionforpeople.eu           Stichting Passion for People - Malawi

www.stichtinglalibela.nl             Stichting Lalibela - Ethiopië

www.pgboxmeer.nl/uganda        Stichting "HelpAfrika" en Prot. Gemeente Boxmeer                

                                                               - Kigoogwa Oeganda