Welkom bij

Wereldwinkel Boxmeer

ANBI gegevens

Beleidsplan Wereldwinkel Boxmeer

 

Stichting Wereldwinkel Boxmeer

RSIN nummer 813338682

Postadres: Hoogkoorpassage 18, 5831 DN Boxmeer

emailadres: secrwwboxmeer@gmail.com

KvK nummer: 17121808

Bankrekening: NL30RABO0122669304

Website: www.boxmeer.wereldwinkel.nl

 

Inleiding

 

De Stichting heeft,zonder het oogmerk om winst te behalen, ten doel: die veranderingen van wereldhandelsstructuren te bevorderen, welk nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het vestigen en in stand houden van een of meer wereldwinkels;

b. het verkopen van produkten uit economische achtergebleven gebieden;

c. alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het vermelde doel.

De Wereldwinkel Boxmeer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

 

Activiteiten

De Wereldwinkel Boxmeer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.

 

Financiering

In de Wereldwinkel werken alleen maar vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor inkoop, verkoop, management en administratie. Hier staat geen vergoeding tegenover. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Wereldwinkel Boxmeer financiert haar activiteiten en verschuldigde vaste lasten door middel van de marge op de verkoop van de Fairtrade producten. Verder worden bedrijven in de omgeving soms gevraagd om speciale zaken te sponsoren, zoals bij de restyling van de winkel. Dit kan in natura zijn of in geld. Daarnaast ontvangt de Wereldwinkel Boxmeer jaarlijks € 750 van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer. In ruil daarvoor krijgt de genoemde Stichting de gelegenheid de vanuit Boxmeers aangestuurde Derde Wereldprojecten uit te dragen.

 

Beheer van het vermogen

Het vermogen staat op verschillende spaarrekeningen. Het beheer is in handen van de penningmeester die daarvoor verantwoording aflegt aan het Bestuur.

 

Besteding van  het vermogen

Het vermogen is een buffer om tegenvallende winkelomzet op te kunnen vangen. Daarnaast is een deel van het vermogen nodig om de winkelvoorraad voor de drukke maanden november en december te financieren. Daarnaast wordt gereserveerd voor een voorziening inzake de uitgegeven cadeaubonnen door de Wereldwinkel. Verder is er een voorziening inzake onderhoud en een borgstelling voor de huurverplichting.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Thijs Albers

Secretaris: Marianne Vekemans-Kniest

Penningmeester: Ans Zuidwijk-Smits

Bestuurslid/techniek/ICT: Arnold Brienen

Bestuurslid/coördinatie medewerkers: Germien Derks-Manders

Bestuurslid/voorzitter inkoopgroep: Leo Kranendonk

Een  Raad van Toezicht is niet aanwezig.

 

Het jaarverslag geeft een beeld van onze uitgeoefende activiteiten en geeft tevens een financiele verantwoording.